top of page

opendoor

OpenDoor je česká realitní a poradenská společnost a zaměřuje se na privátní klientelu, které poskytuje komplexní služby při transakcích s nemovitostmi – nabízí klientům poradenství a zastupování při pronájmu, prodeji a nákupu nemovitostí a buy-let investicích. 

Servis

#vizuální identita

Rok

2018

haro 1.jpg

Zadání

Společnost OpenDoor hledala v nové vizuální identitě syntézu základních hodnout svého směřování. Šlo o prolnutí myšlenky kultivování businessového prostředí a jeho přesah do sociální sféry. Obojí pak za podmínky udržení rantability a růstu podnikání.

Idea

Businessové, výkonnostní cíle a jejich zdánlivý protipól - důvěryhodný vztah s klientem, odehrávající se v úzce osobní rovině. Přesah aktivit firmy do sektoru pomoci sociálně slabším navíc nabízí zákazníkovi jistou “morální kotvu” a možnost podílet se na něčem hodnotnějším než jen ivestici. OpenDoor se snaží nastavit světu jakési “otevřené dveře”.

hero 2.jpg

Řešení

Variabilní logo, vypovídající o mnoha úrovních činnosti společnosti, jasně poukazuje na grafickou zkratku reálných poloh otevřených dveří. Tyto dveře symbolizují pro brand právě tu pomyslnou hranici, kterou společnosti často kladou mezi sebe, klienta a případného příjemce pomoci. OpenDoor se snaží ty to dveře otevřít, projít jimi a smazat tak vytyčenou hranici, která může pro neosobní svět realitního businessu znamenat přesně tu odlišnost, kterou každá značka hledá. Lehký, moderní odstín modré korporátní barvy je odezvou na důvěryhodnost, stabilitu - posunuje však vizuál blíž moderním hodnotám.

bottom of page