top of page

Karkulka PMDP

PMDP - Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. zajišťují většinu výkonů veřejné dopravy na území města Plzně.

Servis

#komunikační kampaň #webdesign #motion design

Rok

2018

hero 1.jpg

Zadání

Systém městské veřejné dopravy v Plzni tvoří tři trakce: tramvaje, trolejbusy a autobusy. Rychle se rozmáhající trend sdílené ekonomiky přivedl PMDP k projektu obohatit veřejnou dopravu o službu sdílených automobilů. Zadáním tedy bylo nalézt vhodnou vizuální stránku pro tento projekt. Jednalo se o obslužnou aplikaci a následnou propagační kampaň.

Idea

Služba carsharingu není v České republice neznámou. Neobvyklé však je zaštítění projektu organizací typu PMDP namísto soukromou společností. Cílem bylo tedy navázat na vizuální identitu PMDP, ale současně udržet linku dostatečně odlišnou a schopnou samostatné existence.

hero 2.jpg

Řešení

Vizuální styl PMDP, založený na variabilním animovaném vizuálu byl výchozím vizuálním partnerem. Nalezení jednoduché cesty, která bude stejně jako její “matka” vycházet z animovaného prostředí, dopomohla jednotná červeno-bílá barevnost s doplňkovými prvky horizontálního dopravního značení v tyrkysové barvě. Přímočarost a jednoduchost jednotlivých materiálů nechala vzniknout čisté a jasně odlišitelné vizuální strategii, která byla dále rozpracována i do motion grafiky v krátkých spotech. Díky vytčené cílové skupině mohla být nálada kampaně výrazná a do jisté míry i odlehčená.

bottom of page