top of page

DoToho!

DoToho! je mentoringová platforma vzniklá nejen jako reakce na kritickou situaci businessového světa roku 2020. Ve svém štítu má vepsáno, že je určena pro všechny, kteří milují podnikání. Úkolem platformy je pomoci malým a středním firmám posunout jejich podnikání na novou úroveň – ujasnit si vizi, inovovat, nastartovat další růst. Každá firma má po dobu dvou měsíců k dispozici zkušeného a praxí ostříleného mentora, s kterým diskutuje příležitosti pro danou firmu a připraví vizi pro budoucnost.

Servis

#brand identita #vizuální identita #webdesign #komunikační kampaň

Rok

2020

hero 1.jpg

Zadání

Uplynulý rok 2020 se snažil v mnoha ohledech srazit businessový svět na kolena. Každá krize je však příležitost posunout se dál, zapracovat na sobě a nabídnout své zkušenosti druhým. Taková byla vize projektu, pro který bylo třeba nalézt tvář a místo ve světě.

Idea

T.G. Masaryk nazýval vznik nového Československého státu “naší věcí”. Stejný přístup semknutosti, solidarity by šlo aplikovat na období coronavirové krize. Ta staví český i světový business do nejisté pozice. V projektu DoToho! jsme se tedy rozhodli akcentovat noblesní myšlenky pospolitosti, soustavné práce a pojetí českého podnikání, ne jako otázky jednotlivce a zisku, ale jako naší společné věci.

hero2.jpg

Řešení

Nalezení silné symboliky bylo klíčem k úspěchu a vyjádření naléhavosti projektu. Dekonstrukcí grafických prvků základních pilířů zadání - lásky a businessu byla získána řada elementů, z kterých byl následně vytvořena hlava lva, jako symbolu České republiky. Výběr hlasitého  řezu písma s vykřičníkem na konci podtrhuje společenskou významnost projektu, jeho naléhavost a vyzývá k činu.

bottom of page