top of page

doke

Doke - český brand vyrábějící rukodělné,  háčkované a pletené zboží - zejména pak čepice. Vznikl původně jako projekt maminek na mateřské dovolené a do dnešních dní zaměstnává na padesát pletařek s roční produkcí nad třicet tisíc výrobků.

Servis

#brand identita #vizuální identita #obalový design

Rok

2019

hero 1.jpg

Zadání

Původní podoba brandu, díky obrovskému úspěchu značky a jejímu strmému růstu, přestala zdát jako dostačující - zejména pak pro svou nejednotnost a neucelené hodnoty. Bylo tak třeba najít novou podobu značky, která dokáže zákazníkovi své sdělení a názor jasně předat. “Naše produkty pleteme a háčkujeme opravdu výhradně ručně a s láskou.” - prosté a výstižné. 

Idea

Odhalení hodnot, skrytých v osobnosti brandu, zdůraznění emoce a jasné zprávy - to bylo úkolem při hledání nového pojetí značky. Hlavní ideovou linkou tak bylo navázání osobního rozhovoru a vztahu se zákazníkem.

hero 2.jpg

Řešení

Při hledání ideální formy rozhovoru značky s klientem se objevilo anglické rčení “okey doke”, které obohatilo samotný název brandu o jakousi interakci a rozhovor byl na světě. Logotyp tak zůstal v základní textové podobě. Nevyčleňuje se na okraj formátu, jak bývá zvykem, ale naopak je jeho základní součástí. Rčení “okey doke” tak vytváří jakousi pozitivně a emočně laděnou odpověď na virtuální rozhovor se zákazníkem. Do vizuálního jazyka následně přibyly ikony ze sady korporátního písma a brand ožil. 

bottom of page