top of page

Pražský inovační institut

Pražský inovační institut je partnerem pro vzdělávání, výzkum, byznys i instituce. Jeho hlavní rolí je propojovat vzdělávání, veřejný prostor a podnikání v Praze. Jde o jediné centrum svého druhu v České republice, které se zaměřuje na rozvoj vzdělávání. V hlavním městě chce podporovat projekty z oblasti školství, energetiky, umělé inteligence i kreativního průmyslu. Cílem PII je ale i podpora inovací, které budou pomáhat rozvoji městské infrastruktury a zlepšovat životní prostředí metropole.

Servis

#vizuální identita #webdesign

Rok

2020

hero 1.jpg

Zadání

Předmětem zadání soutěže byl vznik vizuální identity společnosti PII, který měl jasně prezentovat inovativní, kreativní  a zdokonalovací záměry značky na pozadí udržení instituční důvěryhodnosti a s organizací spojenou společenskou prestiží.

Idea

Původ slova inovace pochází z latinského slova innovare, což v českém překladu znamená obnovovat. Obnova, chápáná jako rekonstrukce „status quo” by měla směřovat vždy k lepším, ideálnějším a vyrovnanějším stavům věcí, ať už se jedná o otázky společenské, vzdělávání, ekonomiku nebo nové technologie. Mluvíme-li o ideálním vyvážení poměrů symbolicky převedeném do vizuální podoby, již od renesance za něj můžeme považovat zlatý řez. V umění a fotografii je pokládán za ideální proporci mezi různými délkami a jak píše Wikipedie: „Zlatý řez prý totiž působí esteticky příznivým dojmem...” Pokud tedy chceme nacházet lepší a vyváženejší řešení problémů dneška, težko bychom hledali lepší symbol. 

Práce s brandem

Kromě základní značky samotné vznikl princip vytváření podmnožin značky Pii. Ty lze následně uživat pro potřebné segmenty komunikace. Grafické symboly, vycházející z těchto principů jsou následně užívány i jako základní elementy pro zastřešující hlavní značku.

hero 2.jpg

Řešení

Značka Pražského inovačního institutu se skládá ze symbolu a textové části. Symbol grafického zjednodušení zkratky Pii v poměru zlatého řezu symbolizuje stoupající směr k dokonalosti, vyvážení elementů polečnosti a cesty kupředu. Součástí zakázky bylo vypracování podrobného logomanuálu, webového rozhraní i dalších dílčích materiálů brandu.